NEW COLLECTION 2012

 

 
 

NEW COLLECTION

 

 
 

טכניקת הציור מעצימה את נושאו והקיר יוצר רושם כי אכן הוא אמיתי. המתבונן כמעין מבקש לגעת בו.

 

 
 

סמל הפוריות והשפע מתבטא בציור מינימליסטי בעל אופי דקורטיבי.

 

 
 

רישומה של צפת בקווים עדינים ובצבעים בהירים וקלאסיים. מתאים לחלל הסלון או פינת האוכל ואף למשרדים.

 

אזל

 
 

סמל הפוריות והשפע מתבטא בציור מינימליסטי בעל אופי דקורטיבי.

 

 
 

טכניקת הציור מעצימה את נושאו והקיר יוצר רושם כי אכן הוא אמיתי. המתבונן כמעין מבקש לגעת בו.

 

 
 

גווני הציור רכים ועדינים, טקסטורות מושקעות היוצרות תלת מימדיות והמשכיות.

 

 
 

טכניקת הציור מעצימה את נושאו והקיר יוצר רושם כי אכן הוא אמיתי. המתבונן כמעין מבקש לגעת בו.